Specialisatie

Met een persoonlijke benadering en professionele aanpak is een positief resultaat bijna vanzelfsprekend. Ook de nazorg is goed verzorgd door een nauwe samenwerking met het sportcentrum Ames.

U kunt bij mij terecht voor:

  • pijn of bewegingsbeperkingen in gewrichten of spieren
  • nek-, schouder- en rugklachten
  • problemen met houding en beweging
  • arbeid gerelateerde klachten
  • spanningsklachten
  • ademhalingsproblemen
  • sportblessures
  • en andere voorkomende klachten

Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd, ingeschreven in de kwaliteitsregisters en aangesloten bij de beroepsorganisatie KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Bij alles wat u in de behandelkamer aan de therapeut vertelt kunt u er van uitgaan dat het vertrouwelijk blijft. Al onze therapeuten zijn gebonden aan de gedragscode van hun beroepsorganisatie.

Aangezien het contact tussen u en de therapeut gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en vertrouwen, zorgen wij ervoor dat u zoveel mogelijk door dezelfde therapeut behandeld wordt. Bij afwezigheid door vakantie of ziekte van uw therapeut wordt, in overleg met u, de vervanger bepaald. Mensen die bij ons komen zijn vaak verbaasd over de resultaten die er nog te behalen zijn. Leg u niet neer bij uw pijn, maar laten we samen werken aan een leven zonder pijn.